අප අමතන්න - චීනයේදී Gangting Dianche Co.Ltd
 • +8618668915904
 • magic-car-@hotmail.com
 • ෂැන්ෙඩොන්ග් GANGTING DIANCHE නව බලශක්ති තාක්ෂණය CO.LTD.

  ලිපිනය

  24 වන මහල, නැෙගනහිර කුළුණ. Meilin ගොඩනැගිල්ල, අංක 48-15, WuYingShan මැද පාර, Tianqiao දිස්ත්රික්, ජිනන් .ShanDong. චීනය

  විද්යුත් තැපෑල

  ඊ-තැපැල: magic-car-@hotmail.com

  MSN: magic-car-@hotmail.com

  දුරකථන

  Mobile: +8618668915904

  Skype: +8618668915904

  whatsapp:+8618668915904

  අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

  WhatsApp Online Chat !